Pravidla, VZOR + volné charaktery

Goto down

Pravidla, VZOR + volné charaktery

Příspěvek pro VerTheBestia za 11.06.18 19:10


Specifická pravidla

 • Povoleno je mít ve hře jen jednu postavu! Správce však může udělit výjimku aktivním hráčům u nichž existuje jistota, že více postav v jednu chvíli zvládnou. Pokud však mezi tyto výjimky patříte, bude vaše aktivita hodnocena velmi přísně.
 • Minimální aktivita postavy je jeden příspěvek za týden. Jedná se o opravdu pozvolnou hru, ovšem náročnou na psaní, díky které můžete zjistit, jak by se vám žilo v kůži vlka. Pokud bude uživatel neaktivní po celý týden, provozovatel si vyhrazuje právo jeho profil  bez náhrady smazat! Výjimku z tohoto pravidla tvoří dlouhodobě omluvení hráči, kteří si předem zapsali omluvu na tomto fóru.
 • Postava během hry může zemřít. Právo vzít život vlkovi mají však jen správci projektu a její vlastní hráč. Ostatní hráči nesmějí bez povolení jejího hráče či správce hry cizí postavu usmrtit! Nevrhejte se do nebezpečí, neb je možné, že vaše postavy to bude stát život. Hráč má v tomto případě každopádně možnost zaregistrovat si postavu novou.
 • Nepoužíváme přímou řeč! Vlci nemluví, takže pouze tučně označujeme hlasové projevy (mručení, vrčení, vytí atd.). O to více se musíte snažit psát jednotlivé detaily z činností (změna pozice uší, ocasu či celkové nesení těla budou mluvit za vás).
 • Zvířata píše vypravěč. Aby to bylo zajímavější, všechna zvířata mimo vlků (a drobné kořisti jejíž lov si můžete sepsat sami) vám budou psát správci projektu a tedy i lovy budete mít daleko složitější, neb každý lov budete soupeřit s vypravěčem, který vám (stejně jako vlkům v divoké přírodě) nic nedá zadarmo. Konkrétní informace naleznete v seznamu před statistikou.


Možnosti registrace
Rozhodli jste se k nám přidat? Vyzkoušet si, jaké to je žít v kůži vlka? Pak vás jistĕ zajímá, jak si zde svého vlka zaregistrovat... možnosti jsou celkem tři, ne všechny stejnĕ běžné a ne všechny neomezené.

 1. Štĕnĕ ve smečce (jednoduché): Smečka se bĕžnĕ skládá z vlčat alfa samice smečky, takže je logické, že takováto možnost zde bude a to pomĕrnĕ často. Je to jednoduchý vstup do života vlků, u kterého se budete mít čas naučit všechno potřebné pro komunikaci, takže máte vše možnost pochopit nenásilnou formou, jednoduše si jako malá vlčátka postupnĕ získáte své znalosti. Volná vlčata s kratičkými základními informacemi o nich jsou v případĕ možnosti k dispozici níže.
 2. Tulák (velmi tĕžké): Jako tuláci budete mít údĕl tĕžký. Přišli jste odnĕkud z nĕjakého důvodu, a nyní se musíte postarat sami o sebe a přitom nenarušovat území smečky. A vĕřte, že vlci samotáři na tom nebývají zrovna nejlépe – ne nadarmo se říká, že "vlk je jen tak silný, jak silná je jeho smečka". Přesto, pokud se odvážíte hrát za tuláka, budete se učit ze zkušeností, takže není doporučeno tĕm, kteří neznají vlčí chování alespoň drobátko – vašemu vlkovi byste to mohli pořádnĕ zavařit, kdybyste provedli nĕjakou hloupost. A zranĕní navíc mají pro samotáře katastrofální následky. Navíc, pro přijetí tuláka do smečky, platí přísná pravidla: Smečka nevezme jen tak nĕkoho a ne vždy. Pokud se tedy pozdĕji chcete stát členem smečky, není jisté, zda bude smečka zrovna nĕkoho postrádat – pamatujte, že bez toho, aby vás smečka pozvala, nesmíte se jí ukázat na očích!
 3. Dospĕlý člen smečky (střednĕ tĕžké): Hlavnĕ ze začátků hry budeme hledat hráče pro členy smečky. Ti musí taktéž prokázat nĕjakou znalost vlků a jejich chování, budou však trochu poučeni i hráčem smečkové alfy, aby vĕdĕli již trochu, co a jak chodí... opĕt platí, že jako u vlčat je dobré sledovat volné charaktery níže, byť u dospĕlých členů smečky máte menší možnost vlastního vyžití v charakteru postavy – více faktů je pevnĕ určených.


Vzor pro registraci
Pro registraci postavy si vytvořte nové téma!

Registrace by měla obsahovat tyto položky:

 • Jméno: Bylo by dobré, kdyby jméno bylo jednoslovné a jednoduché. Vašemu vlkovi bude v podstatĕ jedno, jak se bude jmenovat, stejnĕ nemluví, takže nad tím nemusí přemítat. Jméno vlka slouží pouze pro vaši osobní potřebu. Povolená jsou jména reálná z jakýchkoli jazyků i vymyšlená a fantasy jména, pokud však nejsou všeobecnĕ známá z knih, nejsou jmény reálných osobností a nejsou nijak urážlivá, krkolomná či rádoby "vtipná". 
 • Pohlaví: Jednodušší to být nemůže, samec (♂) či samice (♀). Je pomĕrnĕ bĕžné, že dívka hraje za mužský charakter, sem-tam se dĕjí i opačné případy, pro začátečníky bude nejspíše však nejlepší, když si zvolí charakter stejného pohlaví.
 • Vĕk: U vlčat máte přesnĕ určeno, kdy se narodila, v případĕ tuláků a dospĕlých vlků však máte vĕk vašeho vlka ve svých rukou. Minimum jsou však 3 roky, přičemž zdravý vlk se dožívá 12 – 15 let.
 • Rodina: V případĕ vlčat – opĕt určeno, v případĕ starších vlků ze smečky můžete mít nĕkteré vztahy taktéž dohodnuty. Jinak zde vypisujete hlavnĕ vztahy k nejbližším, pokud chcete, můžete přidat i jména, která však nejsou příliš podstatná. Důležité je jen vĕdĕt, zda vlk má ještĕ nĕjakou žijící rodinu, která by se případnĕ mohla nĕkdy vyskytnout v okolí a pak taktéž jsou rodinné vztahy důležité pro vliv na psychiku – povahu vlka. Rodinu lze zahrnout i do historie a v takovém případě ji nemusíte vkládat jako samostatnou položku.
 • Vzhled: Mĕl by mít minimálnĕ tĕch 100 slov, což opravdu není mnoho a navíc, u vlků lze popisovat mnoho, takže se nebojte rozepsat. Omezeni jste pouze u očí, kde mají dospĕlí vlci pouze jantarové, žluté nebo oranžové – štĕňata však mohou mít veskrze jakoukoliv barvu očí (bĕžná je zelenkavá či svĕtle modrá). Do profilů si taktéž můžete umístit obrázky dle libosti, ovšem nepřehánĕjte to a každopádnĕ – snažte se zamĕřit na popis vzhledu, který je nejdůležitĕjší. Přece jen, jsme textová hra a texty jsou stĕžejní. Pokud možno, pošlete nám však i jeden obrázek s výškou min. 300 px.
 • Historie: V případĕ mláďat není nutno historii do profilu vůbec dávat, přidáte si ji pozdĕji, starší členové smečky můžou možnosti konzultovat s alfou a tuláci mají volné ruce. U dospĕlých vlků je však nutnost min. 300 slov, což by mĕli všichni zvládnout – začnĕte narozením, krátkým popisem rodné smečky, včetnĕ rodičů a sourozenců, pokračovat můžete k tomu, jak se učili přežívat a kdo je vychovával, až se dostanete k tomu, jak se dostali tady, popřípadĕ na pozici, kterou nyní zastávají.
 • Schopnosti: Poměr vytrvalosti, rychlosti, obratnosti a síly, jenž dohromady dává 10 bodů. U každé vlastnosti musíte mít minimálně 1 bod. Nemusí být v kartě, lze poslat i společně s povahou do zpráv správci - budou zavedeny do statistik vlků.

Po odeslání registrace napište zprávu správci (VerTheBestia), do které uvedete povahu vlka! Povaha nebude zveřejněna, avšak je nutná k přiřazení "rodného statusu" (nenechte se mýlit, vlci nejsou Popelky a z omegy se alfa nestane), zároveň pro ujasnění charakterových rysů - tendence nezveřejňovat povahu byla zavedena proto, že někteří hráči občas chtě-nechtě nezvládají udržet "křišťálovou stěnu" (to, že hráč ví, neznamená, že postava si je toho vědoma taktéž). Povahu nepíšeme jako "nákupní seznam" (hodný, přátelský, dobrosrdečný...), nýbrž formou "vyprávění" (Vlčice je klidnější povahy, nerada se zaplétá do sporů a má úctu k výše postaveným. Snaží se netvořit spory a když už je do nějakého zatažena, většinou se brzy stáhne.). 


Profil si můžete vyzdobit dle sebe, byť grafickou úpravu radĕji dĕlejte až po schválení profilu – kdybyste nĕco museli doopravovat.

Aktuálně hledáme následující vlky/vlčice... 
Všichni hledaní vlci budou náležet smečce vedené Sidheag, proto je lépe si přečíst Historii této vlčice! Zájemci hlaste se prve přes zprávy správci VerTheBestia (hráč Sidheag).
Beta (♂)... velmi mohutný, tříletý vlk; spoléhá každopádně hlavně na hrubou sílu, zároveň však je klidnější, opatrnější a milosrdnější povahy. Jedná se o prvního potomka Sidheag, který jakožto jediný z vrhu přežil (viz historie Sidheag).
Pečovatel (♀ nebo ♂)... středně velký vlk či vlčice; inteligentní, pozorný, všímavý, nekonfliktní, psychicky vyrovnaný. Samozřejmě taktéž má rád vlčata a je schopen je bránit. Může být buď mladým potomkem Sidheag (dvouletý), nebo starší tulák, jenž se přidal do smečky před dvěma lety a získal si důvěru alf.
Lovec (♀ nebo ♂)... nutnost alespoň mírné znalosti biologie a zoologie! Obratný, rychlý a poměrně silný vlk či vlčice, který ovládá mistrně taktiku lovu, dobrý stopař, kontaktní a společenský vlk. Může jít o mladého potomka Sidheag (dvouletý) nebo o tuláka, jenž se přidal do smečky během posledních dvou let.
avatar
VerTheBestia
Admin

Počet příspěvků : 27

Hodnocení
Zkušenosti s hraním: od roku 2010
Pravidla: Nikdy neporušil/a.
Nápaditost: Nehodnoceno

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru